PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Általános Orvostudományi Kar
Gyógyszerésztudományi Szak
Gyógyszerészeti Intézet
H-7624 PÉCS, Rókus u. 2.
postacím: H-7624 Pécs, Honvéd u. 3.
szabol@gamma.ttk.pte.hu
LEKTORI VÉLEMÉNY
Báthory Gábor: Hatóanyag ABC Gyógynövények hatóanyagai A-tól Z-ig.
Második, átdolgozott kiadás. Budapest, 2015.
A Szerző olyan témát dolgozott fel, ami a fitoterápia lényegét pezi. Hiszen
hatásról és kémiai anyagról szól.
A feladatot jobban nem is lehet teljesíteni. Olyan alaptájékoztatást nyújt
munkájával, ami gyors és gyakorlatias tudnivalókat tartalmaz. Könnyen
olvasható akár szakmabeli, akár nem az érdeklődő.
Jól tagolt, tömör, mégis tudományosan teljesen helytálló minden tény és
magyarázat.
A Szerző kérésére a szinte kész szövegbe bejegyeztem a kisebb általam
indokoltnak tartott kiegészítéseket, korrekciókat, javaslatokat.
Lényeges változtatásra sehol sincs szükség.
A munka mielőbbi megjelentetését okvetlenül javasolom, mivel az igényes és
hiteles információkra igen nagy szükség van a gyógynövények valós értékeinek
kritikai megismerése terén.
Pécs, 2015. április 29.
Prof. em. dr. Szabó László Gyula
az MTA doktora
sk.